لیست قیمت قسمتی از دستگاههای آزمایشگاهی موجود 1391

 

ردیف

نام محصول

کمپانی

قیمت کالا(ریال)

1

اسپکتروفوتومتر  VIS

UNICO

آمریکا

28,000,000

2

اسپکتروفوتومتر UV-VIS

UNICO

آمریکا

70,000,000

3

اسپکتروفوتومتر UV-VIS دابل بیم

UNICO

آمریکا

170,000,000

4

فور 53 ليتري

Memmert

آلمان

24,000,000

5

فور 53 ليتري - فن دار با قابليت برنامه ريزي

Memmert

آلمان

31,000,000

6

فور53 ليتري  با محفظه استيل و نمايشگر حرارت و تايمر ديجيتال

 

ايران

8,000,000

7

فور 108 ليتري با محفظه استيل و نمايشگر و کنترلر کامل ديجيتال

 

ايران

17,000,000

8

اينکوباتور 53 ليتري

Memmert

آلمان

28,000,000

9

اينکوباتور 53 ليتري يخچال دار

Memmert

آلمان

110,000,000

10

اينکوباتور 53 ليتري با محفظه استيل و نمايشگر ديجيتال

 

ايران

9,000,000

11

اينکوباتور يخچال دار 53 ليتري با محفظه استيل ديجيتال

 

ايران

19,350,000

12

بن ماري )حمام آب گرم) 14 ليتري

Memmert

آلمان

18,000,000

13

بن ماري )حمام آب گرم) 45 ليتري

Memmert

آلمان

35,000,000

14

بن ماري جوش 6 خانه استيل با بدنه دو جداره با نشانگر ديجيتال

 

ایران

7,200,000

15

بن ماري سرولوژي و جوش استيل با بدنه دو جداره و نشانگر ديجيتال

 

ایران

9,800,000

16

مولتي پارامتر با قابليت اندازه گيري

pH , EC , TDS , mV ,TEMP.

HANNA

ایتالیا

29,000,000

17

مولتي پارامتر با قابليت اندازه گيري

pH , EC , TDS , mV ,TEMP.

WTW

آلمان

48,000,000

18

 pH متر پرتابلضد آب با قابليت سنجش دما و ولتاژ

HANNA

ایتالیا

9,000,000

19

pH  متر روميزي – با قابليت اندازه گيري دما و يون

METROHM

سويس

64,000,000

20

 pH  متر پرتابل -  با قابليت اندازه گيري دما و يون

METROHM

سويس

22,000,000

21

pH  متر روميزي

WTW

آلمان

28,000,000

22

pH  متر پرتابل به همراه کيف حمل ، پروب و

WTW

آلمان

27,000,000

23

 pH متر پرتابل به همراه کيف ، پروب و

LUTRON

تايوان

4,200,000

24

هدايت سنج ( کنداکتيويتي متر ) روميزي

WTW

آلمان

32,000,000

25

کنداکتيومتر پرتابل با کيف ، پروب و

LUTRON

تايوان

5,800,000

26

ترمومتر infrared  در محدوده دمایی -30 ~ 990 ° C

Testo

آمريکا

24,000,000

27

ترمومتر و رطوبت سنج ديواري ديجيتال همراه با ساعت و آلارم و با قابليت اندازه گيري دماي بيرون مناسب

M&M

چین

1,100,000

28

(هیگرومتر ) رطوبت سنج پرتابل

Standard

تايوان

2,500,000

29

  DOمتر پرتابل به همراه کيف ، پروب و …

LUTRON

تايوان

7,800,000

30

دستگاه کدورت سنج ( توربيدو متر )

HANNA

ایتالیا

22,000,000

31

دستگاه کلر سنج پرتابل

HANNA

ایتالیا

8,000,000

32

رفراکتومتر پرتابل (دستي ) رنج 0 ~ 90

ATAGO

ژاپن

5,000,000

33

رفراکتومتر روميزي ساخت آتاگو ژاپن مدل T1

ATAGO

ژاپن

72,000,000

34

رفراکتومتر دستي 0 ~ 100  و شوري سنج

ATAGO

ژاپن

3,300,000

35

پلاريمتر روميزي

ATAGO

ژاپن

118,000,000

36

ترازوي رطوبت سنج با دقت 0.001 g  و قابلیت توزین تا  35 g 

Sartorius

آلمان

28,000,000

37

ترازوي آزمايشگاهي ديجيتال با دقت 0.001 g  و قابلیت توزین تا  120 g

Sartorius

آلمان

46,000,000

38

دستگاه آبمقطر گيري يکبار تقطير 4 ليتر در ساعت با مخزن ذخيره 8 ليتري

GFL

آلمان

42,000,000

39

دستگاه آبمقطر گيري دوبار تقطير تمام شيشه اي طرح IKA

 

ايران

22,000,000

40

آبمقطر گيري يکبار تقطير با مخزن ذخيره 4 ليتر در ساعت

 

ايران

8,000,000

41

دستگاه روتاري اواپراتور

Heidolph

آلمان

59,000,000

42

پيپتور اتوماتيک 10 ميلي ليتري با دقت 0.1

Brand

آلمان

3,800,000

43

پيپتور اتوماتيک 25 ميلي ليتري با دقت 0.1

Brand

آلمان

4,400,000

44

بورت ديجيتال 25 مبلي ليتري با دقت 0.01

Brand

آلمان

11,000,000

45

سمپلر متغير 0.1 ~ 5000 ميکرو ليتر

Brand

آلمان

3,200,000

46

سمپلرثابت از 5 ~ 2000 ميکرو ليتر

Brand

آلمان

2,100,000

47

پيپت فيلر اکيوجت

Brand

آلمان

9,500,000

48

شوف بالن 1000 ميلي ليتري

 

ايران

2,200,000

49

همزن مغناطيسي همراه با هات پليت

Heidolph

آلمان

11,000,000

50

همزن مغناطيسي به همراه هات پليت صفحه چدني و خروجي ترمومتر ترموستاتيک

VELP

ايتاليا

13,000,000

51

همزن مکانيکي عمودي دور متغير ديجيتال به همراه پايه مربوطه

VELP

ايتاليا

19,000,000